donderdag 10 april 2014

Cutie Patootie

ENG: Today I want to show you a new project I started lately. Not so long ago I'm begun to scrapbooking my life, my friends and family. I really recommend it to everyone; I have so much pleasure in it, all those memories comes back :) 

NL: Vandaag wil ik jullie een nieuw project laten zien. Nog niet zo lang geleden ben ik gestart met het scrappen van mijn leven, vrienden en familie. Ik heb hier zoveel plezier aan, dat ik dit graag met jullie wil delen en het aanbeveel voor iedereen.
 
ENG: Although we went to the same school, this is the only photo where my brothers and I are in the same picture on portrait day. This picture is so funny; can you see the tongue of my little brother when he tries to smile? Haha I had to capture this memorie!

NL: Ook al gingen we allemaal naar dezelfde school, is dit de enigste foto waar mijn broers en ik samen op staan (op de fotodag). Ik vind deze foto geniaal, zie je de tong van de jongste broer als hij wil lachen? Hihi ik moest dit moment echt bijhouden.
 
ENG: Later this day I show you very important news on my YouTubeChannel. I hope to see you there :).
NL: Later op deze dag zal ik leuk nieuws aankondigen op mijn YouTubeKanaal. Ik hoop je daar te zien :).

vrijdag 4 april 2014

Scraplings

 
ENG: Hi, everyone! Before this week ends I like to show you 3 happy cards I made for my school friends. I knew I would make these cards, but when I suddenly saw a challenge on 'cards and scrap' to make scraplings, I was inspired.
NL: Hey iedereen! Voor deze week eindigt zou ik jullie graag 3 vrolijke kaartjes tonen, die ik maakte voor enkele schoolvrienden. Ik wist dat ik deze kaartjes wilde maken, maar toen ik de wedstrijd op 'cards and scrap' zag om scraplings te maken, was ik meteen geïnspireerd.

ENG: I never hear about scraplings... but scraplings are just tiny & small cards. It was a big challenge to make card on this small area. Now I really love the bright colors and like how they turned out.

NL: Ik had nog nooit gehoord van de term scraplings... maar scraplings zijn simpelweg kleine smalle kaartjes. Het was echt een uitdaging om op deze kleien oppervlakte een kaartje te maken. Toch hou ik van deze heldere kleurtjes en ben ik blij met het resultaat.
 

ENG: Before I end this blog post, I want to mention I got a CHALLENGE ON MY YOUTUBE going on... If you like to have a chance to win something watch this video. Good luck!

NL: Vooraleer ik mijn blogpost beëindig, zou ik graag melden dat ik een CHALLENGE OP MIJN YOUTUBE ben gestart.  Als je de kans wil maken om iets te winnen ga dan snel naar de video. Alvast veel geluk!

maandag 31 maart 2014

March Gossamer Blue Kit Project Share

 
ENG: As I told a few weeks ago, I had the chance to receive the March Gossamer Blue kit for the YouTubeLayoutHop. It was so nice to play with it; I really like the bright colors from the kit and I loved to make use of paper and embellishments I normally won't buy myself! Today I want to share a video with you where I show all my projects I made with the kid (it's even more then what you can see in the picture). Click here to see the video.

NL: Zoals ik al een paar weken geleden vertelde, heb ik het geluk gehad op de Gossamer Blue kit van maart te ontvangen voor de YouTubeLayoutHop. Ik vond het super tof om het te kunnen gebruiken; ik hou echt van de kleuren in de kit en de alternatieve papieren en embellishments die ik normaal nooit zou kopen. Vandaag wil ik jullie dan ook een video tonen waar ik al mijn projectjes laat zien die ik maakte met de kit (het is zelfs meer dan je kan zien in de foto). Klik hier om de video te zien.

 
ENG: As usual there is always a price for the YouTubeLayoutHop. If you want to make a chance to win something from Gossamer Blue you have to respond on each video that plays along with the YouTubeLayoutHop (You can find the links below).

NL: Zoals gewoonlijk is er altijd een prijs te winnen met de YouTubeLayoutHop. Als je een kans wil maken om iets te winnen van Gossamer Blue, moet je reageren op elke video die meespeelt met de YouTubeLayoutHop (de links vind je hieronder).


1. Sam, 2. Jan, 3. Beatriz , 4.  Elisha, 5. Christine,


Good luck!
Veel geluk!