woensdag 23 juli 2014

Storage Wednesday: Stamps

  ENG: I like to show you my first 'Storage Wednesday' (there will be one every two weeks). On these days I will show you how I store crafty supplies and give you a glance on my tips and favorites. You can probably guess which item I want to show you today; yes stamps!

NL: Eindelijk kan ik jullie met veel plezier mijn eerste 'Storage Wednesday' tonen (er zal er één zijn om de twee weken). Op deze dagen zal ik jullie enkele knutselmaterialen tonen en jullie een snel wat tips en mijn favoriete hiervan tonen. Waarschijnlijk kunnen jullie al raden waarover het deze week gaat; ja stempels!

 ENG: I'm a basket person; I like to store everything in baskets lol. I use it also for my stamps. Beside that I bought some packaging (the plastics) and fill them with a piece of paper, so I can put my stamps in an equally large container. For me this is better, because in that way I look true every stamp set, instead to take the best or favorite stamp set. Still, I make a small difference (scrapbook stamps, small stamps, card stamps and design-team stamps). These dividers are made with the cardboard (which was protection when buying stamps at a particular store) and a few fabric bookmarks. 

NL: Ik ben een potjes persoon, alles wat ik heb stop ik graag in potjes en mandjes lol. Dus ook voor mijn stempels. Daarnaast heb ik verpakkingen gekocht (het plastiek op de foto), die ik vul met gewoon wit papier, waardoor ik mijn 'clear' stempels allemaal in eenzelfde omhulsel heb steken. Ik doe dit omdat ik anders sneller geneigd ben om naar mijn favoriete stempels te gaan i.p.v. ze allemaal eens te bekijken. Toch maak ik nog steeds een klein onderscheid door er schudbladen tussen te steken (scrapbookstempels, kleine stempels, kaartjesstempels en design-team stempels). Deze schudbladen maak ik met een kartonnenplaat (die ik krijg als ik bij een bepaalde winkel aankopen doe) en een paar stoffen tabs.

ENG: Here I show you my two favorites stamps: a roller stamp (Ocktober Afternoon; Daily Flash - Vol. 1 Travel) &  a clear stamp set (Amy Tangerine; ready Set Go - Hey There). The love for both is probably the theme they got; vacation. I love to use them on a lot on layouts.

NL: Als laatste laat ik jullie mijn twee favoriete stempels zien: een rolstempel (Ocktober Afternoon; Daily Flash - Vol. 1 Travel) & een  clear stempel set (Amy Tangerine; ready Set Go - Hey There). De liefde voor deze twee heeft waarschijnlijk te maken met het thema; vakantie. Ik hou ervan om beide op mijn layouts te gebruiken.

ENG: Now it's your turn; How do you store your stamps and what are your favorites?
NL: Nu is het jullie beurt; Hoe houden jullie stempels bij en wat zijn jullie favorieten?
 

zaterdag 19 juli 2014

Get Inspired

   ENG: today I can happily announce my Design team partnership with My Style Stamps (till September). In the pictures you can see the first project with the "Fly High" stamp set. You can see my first reaction about the stamp and the process video from this card on my video (below).

NL: Vandaag kan ik met veel blijdschap mijn samenwerking voor het My Style Stamp Design team aankondigen (tot september). Op de foto kunnen jullie mijn eerste projectje zien met de "Fly High" stempel set. Jullie kunnen mijn eerste reactie over de stempel en de procesvideo van dit kaartje op een video zien (hieronder). 


Eng: Check the My Style Stamp shop out, they are having  a  big sale tomorrow!! & I hope to see you very soon; from next week I will double up my blog post. I will be back on Wednesday with a totally new blog series; "My Room". I hope you will like it :).

NL: Wees zeker dat je de My Style Stamp shop bezoekt, morgen hebben ze een grote solde!! & hopelijk zie ik jullie heel snel terug, want vanaf volgende week verdubbel ik mijn bloposten. Ik zal er woensdag zijn met een nieuwe blogserie; "My Room"/"mijn scrapkamer". Hopelijk vinden jullie dit net zo leuk als ik.
 

vrijdag 11 juli 2014

Making cards for charity

 ENG: Crafting is fun, and there is extra pleasure when it is for charity. In the shop "Crafts & Things" you can bring one or more homemade cards and buy one or more of the cards that are made for the action (the price for one card is € 5). That's how we help a family in Belgrade who had to deal with a huge amount of water pollution by the flooding earlier this year.

NL:  Knutselen is fijn, maar het is extra leuk als het voor een goed doel is. In de winkel
"Crafts & Things" kunnen personen één of meer zelfgemaakt kaartje(s) meenemen en kunnen er één of meer kaartjes kopen die gemaakt zijn voor de actie (een kaartje kost € 5). Zo helpen we een familie in Belgrado die te maken kregen met de grote overstroming.


 ENG: This is my card. I hope someone wants to buy it, so it can make money for the action.

NL: Dit is mijn kaartje. Ik hoop dat iemand het wil kopen, zodat het ook wat geld opleverd voor de actie.

 
 ENG: & This is the card I bought. I really love the calligraphic words on it, it super pretty!

NL: & Dit is het kaartje dat ik kocht. Ik hou enorm van de califgrafie, het is zo mooi!

Have a fun weekend!
Veel plezier dit weekend!