woensdag 23 april 2014

Another Peru Layout

 
ENG: In February I showed you one of my first pages for my Peru project... We are a few months later and I decided to make some new pages in it. For the first time I used some ink on wood veneers. I had some fear to use ink on them, but if you use some great quality stamps the ink will not bleed at all!! I really loved the stamping; it looks so pretty on the hexagon wood veneers.

NL: In februari liet ik jullie mijn eerste projectjes zien voor mijn Peru album... Nu zijn we enkele maanden later en besloot ik er nog eens aan te werken. Voor de eerste keer probeerde ik om te stempelen op wood veneers. Ik had een beetje schrik om inkt op hen te gebruiken, maar als je kwaliteitsvolle stempels gebruikt is er helemaal geen probleem en loopt de inkt niet uit!!

ENG: There is a funny story behind these pictures too; these pictures from a part where my brother and I lost my parents. We wanted to play peekaboo, so we hide ourselves. When we came out of our hiding place, we no longer saw my parents (woepsie). It was quite scary because it took very long until we find our parents.

NL: Er is ook een grappig verhaaltje achter deze foto's; op dit stukje verloren mijn broer en ik mijn ouders. Omdat we ze wilde laten verschieten verstopten we ons even. Toen we uit onze schuilplaats kwamen zagen we ze niet meer (woepsie). Het was best eng omdat het lang duurde vooraleer we onze ouders terug vonden.

If you want to see more layouts for this album click here.
Als je meer van dit album wil zien klik hier.

vrijdag 18 april 2014

Pictureday

 
 ENG:  Sorry for the late update on my blog this week. I was a volunteer on a weekend for adults with a mental disability. I love doing it, but I had a lot to do for it and got sick again. Luckily it's only a cold, but for the 3th time this school year it really can stop now lol.

NL: Sorry voor de late update van mijn blog deze week. Ik was een vrijwilliger voor een weekend met volwassenen met een mentale beperking. Ik hou van dat werk, maar ik moest er veel voor doen en werd ook nog eens ziek. Gelukkig is het maar een verkoudheid, toch mag het nu wel stoppen na de 3de keer op rij dit schooljaar!
 

ENG: Today I like to share my layout I made for my own challenge that is going on on my YouTube Channel. If you want to see the making off: click here. I would love to see more people that join my challenge, so please don't be afraid to play along. You can send me the url of your blog post or a picture if you want to join! If you click here you can see what you have to do for the giveaway.

NL: Vandaag wil ik jullie mijn layout laten zien die ik maakte voor mijn eigen uitdaging van mijn YouTube Kanaal. Als je me het wil zien maken: klik hier. Ik zou het super fijn vinden dat er veel mensen meededen met deze uitdaging, zo dus wees niet bang om mee te spelen. Je kan mij je blogpost of ook een foto toesturen om mee te doen! Als je wil kijken wat je moet doen voor deze uitdaging klik hier.

April Challenge Invitation 

ENG: Yesterday I received a lot good news, one of them is that I won 10€ for a challenge with the scraplings I made.  WOOP WOOP that made me happy!!

NL: Ik kreeg gisteren ook nog veel goed nieuws, onder andere dat ik 10€ won met het maken van scraplings voor een uitdaging

Enjoy your weekend!!
Veel plezier dit weekend!!

donderdag 10 april 2014

Cutie Patootie

ENG: Today I want to show you a new project I started lately. Not so long ago I'm begun to scrapbooking my life, my friends and family. I really recommend it to everyone; I have so much pleasure in it, all those memories comes back :) 

NL: Vandaag wil ik jullie een nieuw project laten zien. Nog niet zo lang geleden ben ik gestart met het scrappen van mijn leven, vrienden en familie. Ik heb hier zoveel plezier aan, dat ik dit graag met jullie wil delen en het aanbeveel voor iedereen.
 
ENG: Although we went to the same school, this is the only photo where my brothers and I are in the same picture on portrait day. This picture is so funny; can you see the tongue of my little brother when he tries to smile? Haha I had to capture this memorie!

NL: Ook al gingen we allemaal naar dezelfde school, is dit de enigste foto waar mijn broers en ik samen op staan (op de fotodag). Ik vind deze foto geniaal, zie je de tong van de jongste broer als hij wil lachen? Hihi ik moest dit moment echt bijhouden.
 
ENG: Later this day I show you very important news on my YouTubeChannel. I hope to see you there :).
NL: Later op deze dag zal ik leuk nieuws aankondigen op mijn YouTubeKanaal. Ik hoop je daar te zien :).